Medijsko praćenje je proces čitanja, gledanja ili slušanja sadržaja medijskih izvora na trajnoj osnovi, a potom identificiranje, spremanje i analiza sadržaja koji sadrži određene ključne riječi ili temu.

Ključni alat za odnose s javnošću, marketing i kompetitivnu inteligenciju
Većina poduzeća, vladinih agencija, neprofitnih organizacija (npr. bolnice, sveučilišta, udruge, itd.), ali i pojedinca kao što su autori i slavne osobe, koriste alate za medijsko praćenje kako bi identificirali spominjanja njihove organizacije, brandova ili ključnih osoba u medijima. Neke organizacije, također, implementiraju media monitoring u svoju marketinšku strategiju, odnosno strategiju odnosa s javnošću. To čine kako bi pratili uspješnost svojih kampanja i medijskih objava, tražili informacije o specifičnim problemima vezanim uz organizaciju, istraživali što rade njihovi konkurenti i uspoređivali se s njima, upravljali reputacijom vlastitih brandova, za bolje razumijevanje prednosti i mana korporativnih komunikacija, prepoznali nove poslovne mogućnosti i u brojne druge svrhe.

Praćenje vijesti i društvenih medija
Najčešći tip praćenja medija odnosi se na praćenje uredničkog sadržaja, tj. vijesti raznih izvora uključujući: novine, časopise, TV i radio postaje te Internet. Ovaj oblik praćenja naziva se medijsko praćenje.
Osim praćenja vijesti, mnoge organizacije sada prate i društvene medije na Internetu. Točnije spominjanja na društvenim mrežama kao što su Facebooku, Twitteru, blogovi i forumi. Ovakav tip praćenja poznat je kao medijsko praćenje društvenih medija tj. praćenje usmene predaje na Internetskim medijima.

Profil medijskog praćenja i postavke ključnih riječi
Proces praćenja medija počinje odabirom profila pretrage te upisivanjem i pretragom ključnih riječi ili fraza. Odabir profila odnosi se na obilježja medijskog praćenja: koji će se mediji pratiti, vrste članaka ili spominjanja koja će se nakon obrade dostaviti klijentu, u kojem vremenskom periodu će se odvijati medijsko praćenje, kao i način dostave analiziranih članaka.
Ključne riječi, tj. fraze, pojmovi su za pretraživanje koji se pojavljuju u članku. Na primjer, ime organizacije ili proizvoda. Članak koji sadrži ključnu riječ obično se naziva isječak, clipping ili press clipping. Ovakvi se isječci klijentima dostavljaju u obliku RSS ili FTP feeda.

text2

Interno praćenje nasuprot uslugama medijskog praćenja
Dok neke organizacije koriste vlastito osoblje za praćenje vijesti i društvenih medija, većina poduzeća i agencija za odnose s javnošću koriste komercijalne usluge kao što je Mediatoolkit. Komercijalne usluge medijskog praćenja obično pružaju sveobuhvatniju uslugu od internog praćenja koji se najčešće oslanja na korištenje besplatnih online alata kao što su Google News i RSS feedovi. Kada se u obzir uzme trošak rada internog osoblja, komercijalne usluge medijskog praćenja obično daju bolje rezultate i to po nižoj cijeni. Također, prepuštanje medijskog praćenja vanjskoj organizaciji oslobađa interno osoblje zamornog i dugotrajnog zadataka ručnog pronalaženja članaka i ostavlja im vrijeme za produktivnije zadatke.

Povijest medijskog praćenja
Praćenje medija pojavilo se sredinom 19. stoljeća kao usluga press clippinga. Press clipping (u Europi poznata kao press cutting) poduzeća zapošljavala su osoblje koje je čitalo članke iz tiskovina u potrazi za ključnim riječima koje su zadali klijenti. Osoblje bi nakon toga označavalo ključne riječi u članku i britvicama izrezivalo takve označene članke, uvezivalo ih u mape i poštom dostavljalo klijentima. Većina press clipping poduzeća poslovalo je na vrlo ograničenom zemljopisnom području (npr. jednoj zemlji) te pratilo publikacije samo na jednom jeziku.
Rezultati istraživanja GE-a, Kodaka i drugih poduzeća, objavljenog 1980. godine, pokazalo je da osoblje poduzeća za medijsko praćenje u prosjeku propušta od 30% do 40% članaka koji sadrže ključne riječi klijenata. Uglavnom zato što osoblje vrlo brzo skenira članke tražeći istovremeno više različitih ključnih riječi umjesto da čitaju cijeli članak od riječi do riječi.

Povijest medijskog praćenja prijenosa uživo
Sredinom 20. stoljeća specijalizirana poduzeća za praćenje prijenosa uživo počela su pratiti televizijski prijenos u potrazi za spominjanjima ključnih riječi njihovih klijenata. U početku, osoblje ovih poduzeća gledalo je televizijske programe, pisalo sažetke prijenosa i vodilo dnevnike spomenutih ključnih riječi. Razvoj Betamax i VHS video vrpce, zajedno s prijevodom za osobe oštećena sluha u SAD-u, omogućili su poduzećima snimanje televizijskog programa i korištenje softvera za pretraživanje ključnih riječi klijenata. U SAD-u se još uvijek koristi isti sustav prijevoda za osobe oštećena sluha, samo što se umjesto video snimača danas koriste računala. U zemljama koje prilikom emitiranja televizijskog prijenosa nemaju prijevod za osobe oštećena sluha, koriste se softveri koji prepoznaju i pretvaraju govor u tekst te tvore dokumente u kojima se mogu pretraživati ključne riječi. Softveri novije generacije koji prepoznaju i pretvaraju govor u tekst točni su u 70% do 80% slučajeva.

Medijsko praćenje online izvora
Rast Interneta i World Wide Weba 1990. godine iznjedrili su velik broj platformi koje pružaju uslugu online medijskog praćenja temeljenu na kompjuteriziranim procesima. U posljednjih nekoliko godina, specijalizirana poduzeća za online medijsko praćenje proširila su izvore praćenja na društvene mreže za traženje ključnih riječi vezane uz slavne osobe ili politička i ekonomska pitanja. Većina afirmiranih online servisa za medijsko praćenje sada nude integriranu uslugu praćenja kako vijesti tako i društvenih medija.
Usluge za online medijsko praćenje koriste specijalizirane integrirane softvere zvane roboti, bot ili pauci koji rade na snažnim računalima sa svrhom brzog sakupljanja uredničkog sadržaja kao i objava s društvenih medija. Nakon što softver prikupi sadržaj, identificira sve vijesti i/ ili objave koje sadrže ključne riječi ili fraze, a zatim automatski pronalazi isječke i donosi relevantne članke ili objave svakom klijentu. Za razliku od ljudskog osoblja koje se u prošlosti bavilo press clipping uslugama, moderni softveri rijetko izostavljaju važne vijesti zato što čitaju cijeli članak od riječi do riječi.

text3

Prednosti online medijskog praćenja
Komercijalne usluge medijskog praćenja nude više prednosti u odnosu na zastarjele press clipping usluge ili praćenje medija od strane vlastitog osoblja.

Danas, uz sve rjeđe iznimke, tiskane publikacije objavljuju sav svoj urednički sadržaj i na svojim internetskim stranicama. Nadalje, većina tradicionalnih tiskanih publikacija danas znatno više sadržaja objavljuje online nego u tiskanoj verziji.

Praćenjem tiskanih publikacija na Internetu (World Wide Web), alati za online medijsko praćenje mogu pratiti vijesti u svim zemljama i na svim jezicima. Većina media monitoring alata omogućuje korisnicima da odrede zemlje, jezik i izvor za praćenje. Gotovo sve platforme koje nude bilo kakvu uslugu medijskog praćenja klijentima dopuštaju da sami specificiraju zemlje, jezike i publikacije koje žele medijski pratiti.

Zastarjelim press clipping uslugama potrebno je 2 do 3 tjedna za isporuku isječaka. S druge strane, usluge online medijskog praćenja dostavljaju rezultate odmah kao sastavni dio usluge ili instantno u realnom vremenu – ali o dodatnom trošku. Većina isječaka dostavlja se putem e-maila u tekstualnom ili HTML formatu, ali postoje i metode izvoza podataka u excel ili PDF format. Dnevna izvješća omogućuju rukovoditeljima klijentskih poduzeća sveobuhvatan prikaz percepcije njihove organizacije u medijima, ali i na društvenim mrežama. Isto tako, imaju veliku ulogu u sprječavanju potencijalnih kriznih situacija kako bi se zaštitila reputacija klijenta.

Kao posljedica korištenja Booleovih operatora za pretraživanje, usluge online medijskog praćenja mogu zadovoljiti vrlo specifične pojmove za pretraživanje s velikom točnošću. Boolean operatori za pretraživanje također mogu uvelike poboljšati preciznost pronalaska ključnih riječi za poduzeća čija su imenima dvostrukog značenja (npr. “Jabuka” kao ime i jabuka kao voće).

Kao dodatnu vrijednost, mnoge komercijalne usluge medijskog praćenja pružaju uvid u pozadinu svakog spominjanja – kao što je lokacija, vrsta medija, medijski doseg spominjanja, viralnost itd. Postoje alati koji pružaju jednostavne analitike s elementarnim grafovima i izvještajima, ali i oni koji omogućavaju napredne analitike koje služe u svrhu određivanja poslovne inteligencije.

Medijsko praćenje društvenih medija
Iako su portali s vijestima očito srž sadržaja za medijsko praćenje, većina organizacija danas pridaju sve veću važnost praćenju društvenih medija. Ono što je napisano na blogovima, forumima, ili društvenim mrežama kao što su Facebook, LinkedIn ili Twitter danas ima značajnu vjerodostojnost i utjecaj. Kao rezultat toga, praćenje “žamora” i negativnih komentara te pritužbi na društvenim medijima je ključno kako bi se zaštitio ugled i stekla reputacija poduzeća i njegovih brandova – te kako bi se dobio uvid u to što korisnici misle o poduzeću, uslugama ili proizvodima te korisničkoj podršci.

text

Moguće je da interno osoblje samostalno prati web i društvene medije, ali i neučinkovito. Iz tog je razloga puno bolja opcija koristiti alate za medijsko praćenje zato što obuhvaćaju šire područje pretrage, i samim time štede vrijeme vaših zaposlenika ali i vaš novac.

U praćenju vijesti ključno je precizno i pouzdano praćenje web izvora ali i društvenih medija – posebno blogova, foruma i Twittera. Nadalje, važno je kontinuirano praćenje ključnih riječi na platformama za dijeljenje video sadržaja kao što je YouTube.

Digitalna arhiva spominjanja
Budući da moderne usluge online medijskog praćenja dostavljaju članke digitalno – pohranjene u računalne datoteke – skladištenje, upravljanje i distribucija digitalnih članaka mnogo je lakša nego kada govorimo o zastarjelim press clipping uslugama. Većina online usluga pohranjuje članke svakog klijenta u digitalnu arhivu koja je dostupna svim osobama ovlaštenima od strane klijenta. Koristeći standardne pristupe bazi podataka, klijenti mogu jednostavno organizirati članke po datumu, geografskoj lokaciji, tipu medija i drugim parametrima – te ih razvrstati u odgovarajuće mape. Većina digitalnih arhiva uključuje mogućnosti pretraživanja što omogućuje klijentima pretragu članaka prema bilo kojoj ključnoj riječi ili frazi. Također, olakšavaju slanje članaka putem emaila drugim kolegama unutar organizacije.

Ukratko, medijsko praćenje vitalna je funkcija za praćenje vijesti i spominjanja vas i vaših brandova u online medijima, upravljanje korporativnim komunikacijama, upravljanje kriznim situacijama i odnosima s javnošću, kao i za praćenje konkurenata, ali i trendova u industriji u kojoj poslujete. Komercijalne usluge online medijskog praćenja nude vrhunske rezultate i to po nižim troškovima nego usluge tradicionalnih (tiskovnih) press clipping usluga ili ručno praćenje od strane vlastitog osoblja.

Comments to: Medijsko praćenje: Što? Kako? Zašto?

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.