Vse pogosto je odgovor negativen. Le redki predstavniki javnega sektorja so se pobližje srečali s poslušanjem komunikacije na družabnih omrežjih (social listening) ali uporabo spletnih orodij, ki spremljajo aktualno konverzacijo na spletu oz. analizirajo njen sentiment. V nadaljevanju bomo prikazali prednosti in načine, kako lahko javna uprava izboljša svoj ugled v javnosti in postane državljanom bolj prijazna.

Spremljanje komunikacije na družabnih omrežjih je lahko dragocen vir podatkov za javno upravo. Izve lahko, kako njihova ciljna skupina dojema njihovo blagovno znamko, sporočila ali storitve. S pomočjo teh izsledkov lahko lažje in nenehno izboljšuje način svojega delovanja.

tvit

Poleg tega sedaj mlade generacije pričakujejo, da so blagovne znamke javnega sektorja dosegljive preko družabnih omrežij bolj kot preko do sedaj običajnega elektronskega naslova ali telefona. Zakaj? Družabna omrežja so edini kanal, ki omogoča dvosmerno komunikacijo med državnimi organi in javnostjo, ta pa se bolj odvija pod pogoji slednje. Raziskave tudi kažejo, da je javnost bistveno bolj naklonjena blagovni znamki po tem, ko ta z njo komunicira preko družabnih omrežij ali ko ta s posameznikom samoiniciativno vzpostavi pozitiven stik. Kakšne so torej prednosti za javni sektor? Ogromne.

1. Javni sektor običajno nima budgeta za izvajanje tržnih raziskav o tem, kako javnost dojema njegovo poslanstvo, napake, storitve ali izdelke. Social listening mu omogoča, da se lahko ustrezno odzove na te ugotovitve. Lažje lahko najde ljudi, ki potrebujejo njegovo pomoč.

2. Social listening pomaga organizacijam iz javnega sektorja, da se približajo davkoplačevalcem, ki so pri komunikaciji z blagovnimi znamkami iz zasebnega sektorja navajeni na takojšen odziv in večjo vpletenost v komunikacijo. Z vpletenostjo v pogovor lažje spoznajo njihove dejanske potrebe.

3. Če skušajo predstavniki javne uprave proaktivno in s pozitivnim pristopom angažirati državljane, jim to pomaga zmanjšati predsodek o brezosebni birokraciji, prav tako pa poveča transparentnost delovanja.

4. Podjetja iz javnega sektorja lažje identificirajo gate keeperje, ki podpirajo njihovo misijo – če jih v komunikacijo vpletejo na pravilen način, lahko postanejo ti pomemben vir širjenja njihovih sporočil in misije.

5. S pravilno metodo spremljanja komunikacije na družabni omrežjih pa lahko omenjena podjetja prav tako zmanjšajo svoje stroške, saj lahko že pravočasno zaznajo pomembna kritična področja in ukrepajo pravočasno.

In kako bi morala javna podjetja pristopiti k uporabi in razvoju orodja za social listening? Načinov je zaradi različnih strategij, publike in misije gotovo več, osnovni principi pa vendarle ostajajo enaki:

  • Po tem, ko podjetje izbere za njega najbolj primerno orodje, je smiselno, da za začetek samo prisluhne trenutni komunikaciji. Kdo kaj sporoča? Na koga vpliva? V kakšen kontekst je postavljena blagovna znamka in kakšen je ton komunikacije? Medtem lahko oceni, koliko državljani poznajo in uporabljajo blagovno znamko.
  • Podjetje naj prične s pripravo generičnih odzivov na prejšnje ugotovitve. Spremlja naj, kako to vpliva na celotno komunikacijo.
  • Naslednji korak predstavlja neposredno angažiranost. Na začetku je priporočljiva zadržanost in odzivi zgolj na podjetje naslovljeno komunikacijo ali njegove storitve. Pri tem je bistveno, da so odzivi nagovarjajo potrebe ciljne skupine in so skladni s poslanstvom blagovne znamke. Kreativnost pri odgovorih je zaželena. Bistveni so tudi človeškost, zanesljivost, točnost in doslednost. Le tako bo lahko dosežena visoka stopnja zaupanja.
  • Končni cilj je angažiranost in sodelovanje pri konverzacijah z državljani, ki ni nujno, da poznajo podjetje, njegovo misijo ali storitve, preko družabnega omrežja pa izražajo potrebo, ki jih lahko zadovolji prav dotično podjetje. To je tudi primeren trenutek za vključitev proaktivnih gate keeperjev, ki bodo poudarili moč sporočil, pri čemer je dobro upoštevati sosledje prejšnjih faz.

foto1

Nagrada za uspešno angažirano vpletenost je občutna. Mlade generacije bodo sprejele in vse bolj pričakovale, da so javna podjetja prisotna in aktivna na družabnih omrežjih kot katere koli druge blagovne znamke. Tista, ki bodo uspešno implementirala te komunikacijske strategije, bodo lahko lažje izboljšala svoje storitve in dojemanje blagovne znamke s strani javnosti.

Če vas zanima, kako lahko izboljšate svojo javno podobo v očeh javnosti, lahko brezplačno preizkusite aplikacijo Mediatoolkit.

Kontakt: brigita.zvikart@mediatoolkit.com

Vir: www.governmentciomagazine.com

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.