“V nekaj minutah moram za naročnika pripraviti navdušujoče medijsko poročilo, je to mogoče?” Vprašanje, ki ga slišimo zelo pogosto, in vedno nam je bilo težko nanj odgovoriti z “ni”.

Seveda, podobnih media monitoring orodij, ki bi omogočala tovrstne možnosti, ni na pretek, toda mi se nikoli nismo zadovoljili s tem, da smo enaki kot večina. Svojim naročnikom želimo zagotavljati kar se da najvišjo vrednost, sicer celoten smisel Mediatoolkita zbledi.

Zato smo začeli ustvarjati nekaj boljšega.

In sedaj, po celoletnem razvoju, so Mediatoolkit prilagodljiva poročila končno na voljo.

Zakaj so spletna medijska poročila tako super?

Predstavljanje rezultatov svojega marketinškega/PR dela naročnikom ali nadrejenim bi moralo biti enostavno, vendar pogosto ni.

Kako bi prikazali vrednost vašega dela ljudem izven industrije, da bi jo povsem razumeli?

Naročniki so v prvi vrsti ljudje in ne želijo se posvečati prebiranju poročila na 30-ih straneh, še zlasti ne, če iz njega ne uspejo razbrati, kako to prispeva k uspehu podjetja.

Zato je med dobrimi in slabimi poročili kar nekaj razlik:

Slabo medijsko poročilo: polno napihnjenih in nerelevantnih podatkov, ki naročniku ne pomagajo dosti.

Dobro medijsko poročilo: vsebuje popis stanje pred in po aktivnostih, jih jasno povzema, prikazuje rezultate, ponuja izhodišča za nadaljevanje. Najbolje v zgoščeni obliki z zgolj bistvenimi podatki.

Mediatoolkit vam lahko pomaga pri slednjem.

Seveda: vsaka predloga poročila na svetu, ne glede na to, kako dobro je zasnovana, potrebuje nekaj prilagoditev. To ne velja samo v primeru poročila za PR ali družbena omrežja: podatki Google Studia vam ne bodo pomenili nič, če ne boste vedeli, za kaj jih uporabljati.

Najboljša poročila morajo torej upoštevati prav to.

Namesto možnosti uporabe 20 različnih predlog poročil so na voljo različni gradniki poročil, ki jih lahko v celoti prilagajate.

Prav tako lahko celo prenesete posamezne, visoko resolucijske .png slike in jih umestite v svojo predstavitev v dokument Powerpoint ali Word formata.

Kaj izbrati med 4 različnimi tipi poročil v Mediatoolkitu?

Obstajajo 4 različni načini uporabe Mediatoolkit poročil.

Razdelili smo jih po tem, koliko časa vam vzame njihova priprava:

  • Pripravljena poročila (osnovna, napredna in primerjalna) – to so tri že v naprej pripravljene predloge. Vsebujejo grafe, za katere so naši uporabniki izrazili največ zanimanja. Za 90 % naših naročnikov podatki, predstavljeni v teh treh oblikah poročil, zadostujejo.
  • Prilagodljiva osnovna, napredna in primerjalna poročila –  uporabite jih takrat, ko želite prilagoditi ali preimenovati v naprej pripravljene predloge. Primer: napredno poročilo ne vsebuje seznama vplivnežev iz Twitterja, ki bi ga želeli pokazati naročniku. Z gradnikom poročil pa lahko to opcijo enostavno dodate.
  • Prilagodljive predloge z možnostjo izbire več kot 30 različnih grafov – ko v naprej pripravljena poročila enostavno niso dovolj ali bi v svojo analizo želeli umestiti določeno vrsto grafa, lahko uporabljate to možnost. Primer: prvi del poročila želite posvetiti naročnikovi kampanji, v drugem delu ša želite prikazati podatke o aktivnostih naročnikove konkurence.
  • Prilagodljive predloge z možnostjo dodajanja lastnih grafov – najbolj napreden način priprave poročil, ki vam omogoča prikaz različnih vidikov podatkov, kot so npr. graf prikaza vplivnežev, ki glede na čas prikazuje sentiment omemb. Ta možnost priprave poročil je pisana na kožo naprednim medijskim analitikom.

Nadaljevanje vsebine bo namenjeno korakom, s katerimi lahko prilagajate grafe in ustvarite idealno poročilo po svoji meri.

Kako izbrati med osnovnim, naprednim in primerjalnim poročilom

Mediatoolkit poročila imajo 3 osnovne predloge poročil: osnovno, napredno in primerjalno. Razlike so naslednje:

  1. Osnovno poročilo: omogoča vam hiter pregled kampanje v realnem času. Uporabite ga takrat, če vas zanima, kako se širi glas o vaši kampanji, če vas zanima njen splošen sentiment in iz katerih spletnih virov prihajajo omembe.
  2. Napredno poročilo: namenjeno pregledu celotne kampanje, vključno z naprednejšimi metrikami, kot so porazdeljenost sentimenta po virih, top vplivneži, lokacije in jeziki. Ta različica je uporabna še zlasti takrat, ko želite poročilo o kampanji predstaviti naročniku.
  3. Primerjalna analiza: kot je možno razbrati iz imena, primerjalna analiza primerja spletno komunikacijo o 2 iskalnih nizih (ali več njih). Če imate konkurenco, je to dober način ocenjevanja dosega vaših omemb. Vsebuje podatke, kot so delež komunikacije (share of voice), primerjavo sentimenta in vplivnežev.

Kako prilagoditi poročila z uporabo grafov po vaši izbiri?

Recimo, da vam je všeč izgled naprednega poročila, vanj pa bi želeli dodali še nekaj podatkov preden boste poročilo predstavili naročniku.

Da bi vam to prilagoditev kar se da olajšali, smo dodali okoli 30 predlog grafov (njihovo število pa se poveča vsakič, ko na željo naših naročnikov dodamo novo). Tudi na vašo željo lahko dodamo novo predlogo grafa, o čemer se lahko pogovorite z vašim skrbikom ????.

Novo predlogo grafa lahko dodate s klikom na ikono Poročila -> Ustvarite svoje poročilo -> Podrobno poročilo.

S klikom na ikono za dodajanje novih grafov (znak v obliki plusa) se vam pokažejo grafi, ki jih lahko dodate v obstoječe poročilo.

Ko izberete grah, preprosto kliknite na Shrani in graf se bo prikazal v poročilu.

Dobro je vedeti tudi to, da lahko grafom za en iskalni niz znotraj istega poročila prav tako dodate primerjalne grafe. Primer: izbrali ste iskalni niz pizza, enostavno pa lahko dodate tudi grafe o hamburgerju. To je še posebej uporabno takrat, ko pripravljate različna primerjalna poročila.

Kako ustvarite povsem lastna medijska poročila?

Če že pripravljene predloge poročil preprosto niso dovolj, lahko sedaj poročila ustvarjate z 2020-imi prilagodljivimi različicami grafov. Svojim naročnikom jih lahko predstavljate kot dokaz vašega poznavanja medijev, njihovo predlogo lahko shranete in dnevno spremljate napredek vaše kampanje, ali preprosto še bolj poglobljeno spremljate pojavnost omemb o vaši znamki.

  1. Ustvarite grafe po svoji izbiri

Kliknite na Poročila -> Ustvarite svoje poročilo.

Izberite iskalni niz ali skupino iskalnih nizov, ki jih želite analizirati. Poimenujte svoje poročilo.

Recimo, da nas pri iskalnem nizu pizza zanima analiza sentimenta vsebin na to temo. Poročilo poimenujemo »Sentiment o pizzi«.

Pojavi se prazna predloga. Kliknemo Dodaj nov graf -> Dodaj prazen graf.

Izberete lahko med 17 različnimi tipi grafov. Pomembno je, da veste, kakšne vrste podatkov želite imeti.

Zanima me npr. seznam virov, ki je pisal o mojem podjetju, ločiti pa jih želim v tri različne stolpce glede na sentiment – pozitiven, nevtralen in negativen.

Graf je v tem primeru seznam, zato izberem to možnost.

2. Izbira dimezij

Po izbiri časovnega obdobja moramo izbrati prvo dimenzijo. To je prvi del podatkov, ki jih želimo imeti v grafih. Skupno je na voljo 10 dimenzij, vključno z analizo sentimenta, lokacijami, značkami in vplivneži.

V tem primeru izberemo sentiment.

Naslednja se vam prikaže možnost razvrščanja.

Razvrščanje po seznamu virov le-te razvrsti po abecednem redu.

Razvrščanje po vrednosti razvrsti vplivneže glede na numerične vrednosti: število omemb, indeks vplivnosti in podobno.

Za poddimenzijo izberemo vplivneže (ker želimo pri njegovi analizi prikazati vplivneže) in razvrščanje po vrednosti.

Izberete lahko možnost določanja količine rezultatov, ki jih želite imeti pri posameznih parametrih. Prikažete lahko rezultate za prvih 10 vplivnežev ali recimo vključite/izključite vplivneže iz Twitterja.

Tako izgledajo nastavitve:

3. Izbiranje vrednosti grafov

Zadnja stvar, na katero morate biti pozorni, je možnost določanja vrednosti grafov.

Seznam vplivnežev bo tako razvrščen glede na vrsto podatkov, ki jih omembe vsebujejo.

Vrednosti so:

Število – število omemb iz določenega vira

Doseg – doseg omembe

Indeks vpliva – splošen indeks vira na lestvici od 1 do 10

Druge vrednosti so tudi vsota, najmanjša vrednost, najvišja vrednost in povprečna vrednost, ki jih lahko vključite v podatke.

Slednje delujejo podobno kot formule v Excel ali Google preglednicah: funkcija število + vsota bo seštela vse omembe iz določenega vira in jih temu primerno razvrstila. Če bo vplivnež vašo podjetje omenjal 20-krat, bo na lestvici uvrščen temu primerno visoko.

Kombinacija povprečne vrednosti in dosega bo vire razvrstila glede na povprečen doseg omemb, ne glede na to število omemb iz določenega vira.

Minimalna oz. maksimalna vrednost bo upošetvala samo eno omembo, na primer kombinacija minimalne vrednosti in dosega bo vplivneže razvrstila glede na minimalni doseg, ki so ga imeli.

Končni rezultat:

Opomba: če ste začetnik v analiziranju podatkov, boste lahko imeli sprva kanček težav pri izbiri najbolj primernih parametrov – zato nas kontaktirajte za pomoč, če ne boste zadovoljni z rezultati, ki se vam prikazujejo.

Pa ga imamo, vaš prvo prilagojeno poročilo!

Kot rečeno, veseli bomo vaše povratne informacije, da bomo lahko na podlagi njih poročila še bolj izboljšali in jih za začetnike naredili še bolj intuitivne. Vsakršne vaše pohvale ali kritike bomo zato še posebej veseli.

Bi se želeli preizkusiti v pripravi poročil, pa niste uporabnik Mediatoolkita?

Registrirajte se.

 

Povzeto po članku Ive Glavinić

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.