EU projekt
Nositelj projekta:MEDIATOOLKIT d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta:14.601.174,51 kn
EU udio u financiranju projekta:8.056.554,74 kn
Razdoblje provedbe projekta:30. rujna 2020. – 30. rujna 2023.
Voditeljica projekta:Nikolina Pitner Zlatec


MEDIATOOLKIT d.o.o. je zajedno s partnerima projekta Degordian d.o.o. i Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva započela s provedbom projekta “Sustav za nadzor kibernetičkog prostora i informiranje o katastrofama i prijetnjama u stvarnom vremenu na bazi umjetne inteligencije - AIDWAS“. Projekt se provodi u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“.

Projekt čine sljedeće aktivnosti:

 1. Istraživanje, formuliranje i validacija koncepta algoritma umjetne inteligencije za ekstrakciju i klasifikaciju katastrofa i prijetnji upotrebom metode obrade prirodnog jezika (NLP)
 2. Istraživanje i validacija koncepta prikupljanja, filtriranja i verifikacije podataka o katastrofama i prijetnjama putem web sadržaja
 3. Istraživanje i validacija koncepta informiranja i ranog upozoravanja na katastrofe i prijetnje u stvarnom vremenu
 4. Razvoj, verifikacija, optimizacija i finalizacija tehnologije umjetne inteligencije za ekstrakciju i klasifikaciju katastrofa i prijetnji upotrebom metode obrade prirodnog jezika (NLP)
 5. Razvoj, verifikacija, optimizacija i finalizacija tehnologije prikupljanja, filtriranja i verifikacije podataka o katastrofama i prijetnjama putem web sadržaja
 6. Razvoj, verifikacija, optimizacija i finalizacija tehnologije informiranja i ranog upozoravanja na katastrofe i prijetnje u stvarnom vremenu
 7. Razvoj digitalnog korisničkog sučelja i sustava dojavljivanja finalnog proizvoda – Sustava za informiranje o katastrofama i prijetnjama u stvarnom vremenu prilagođenog korisniku
 8. Diseminacija rezultata istraživanja
 9. Upravljanje projektom
 10. Promidžba i vidljivost

Cilj projekta je razvoj sustava za nadzor kibernetičkog prostora i informiranje o katastrofama i prijetnjama u stvarnom vremenu na bazi umjetne inteligencije primjenom metoda obrade prirodnog jezika i strojnog učenja. Tvrtka će razvojem sustava omogućiti klijentima relevantne informacije u stvarnom vremenu o prijetnjama i katastrofama što će doprinijeti povećanju sigurnosti i zaštiti društva, infrastrukture i okoliša te omogućiti pravovremenu reakciju vladinih i nevladinih organizacija, služba za zaštitu i spašavanje, sigurnosnih službi, agencija za krizno komuniciranje itd. Razvojem i komercijalizacijom nove usluge na globalnom tržištu projekt će doprinijeti porastu inovacijske konkurentnosti RH u području kibernetičke sigurnosti na globalnoj razini s ciljem rješavanja suvremenih društvenih izazova.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

 1. Razvoj sustava za nadzor kibernetičkog prostora i informiranje o prijetnjama i katastrofama u stvarnom vremenu na bazi umjetne inteligencije
 2. Razvoj funkcionalnog media monitoring alata za praćenje vijesti na Internetskim portalima, kao i javno dostupnih statusa na društvenim mrežama
 3. Povećanje konkurentnosti na globalnom tržištu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke MEDIATOOLKIT d.o.o.